Vacatures - KBO Noordwijk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vacatures

Actueel

  • Notuliste 

Wie helpt ons uit de brand ?

Onze huidige notuliste bij de bestuursvergaderingen mw. Corrie van Helden moet het helaas wat rustiger aan gaan doen. 
Ze heeft onze bestuursvergaderingen enkele jaren als notuliste bijgewoond en de verslagen van die bijeenkomsten met 
veel zorg opgemaakt, wij zijn haar daarvoor zeer erkentelijk en betreuren het feit dat ze daarmee moet stoppen.
Als bestuurslid vergaderen en gelijktijdig notuleren is een moeilijke combinatie, daarom zoeken we met spoed iemand die
ons in dit verband zou willen bijstaan om schriftelijk verslag te doen van onze vergaderingen, met andere woorden 
‘de notulen voor ons op te maken’.
We zouden het erg prijs stellen als iemand, liefst met enige ervaring, zich hiervoor kan en zou willen aanmelden.
U kunt hierover contact opnemen met:
 dhr. Piet Caspers (wnd. secretaris) tel. 06–21897727
 mw. Baukje Mulder-Veenema (voorzitter) tel. 071–3646646.


  • Redacteur (m/v) per direct
- Redacteur voor de opmaak van onze Nieuwsbrief
  (bekend met Desktop Publishing software)
- Redacteur algemeen, voor de inhoud van de
  Nieuwsbrief (interviews, verslagen etc.).

Heeft u interesse of weet u misschien iemand die wij zouden kunnen benaderen voor één
van de bovengenoemde vacatures, neemt u dan a.u.b. even contact op met:
 mevr. Baukje Mulder-Veenema (tel. 071–3646646)
 dhr. Jacques Berbée (tel. 071–3613858)


  • Rayonhouders (m/v) [doorlopend]

Wij willen graag in contact komen met leden die op invalbasis en/of op vaste basis binnen een bepaald rayon het contact
met onze leden in een vaste ‘eigen’ wijk willen onderhouden. De werkzaamheden omvatten o.a. de bezorging van de
Nieuwsbrieven / Nestors en contributienota’s, presentjes met verjaardagen etc. Bezorging vindt plaats in Noordwijk,
Noordwijkerhout, Katwijk en Rijnsburg. De Nieuwsbrieven / Nestors worden 10 x per jaar op vaste datums verspreid.
Signaleren van verhuizingen en (ernstige) ziektemeldingen van leden binnen het eigen rayon en melding hiervan aan
de ledenadministratie. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met:
 dhr. J.J. Groenewoud (tel. 071-8892708) of dhr. Jacques Berbée (tel. 071- 36 138 58)


 
Untitled 2 Terug naar Homepage
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu