Rijbewijs - KBO Noordwijk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Rijbewijs

Informatie

Rijbewijs verlengen

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Om ook na uw 75e te mogen blijven
rijden, moet u 'rijgeschikt' zijn. Dat wil zeggen: volgens wettelijke regels geestelijk en
lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Daarom moet u
vanaf uw 75e bij iedere rijbewijsverlenging gekeurd worden. Deze regel geldt niet voor
brommerrijbewijzen.

De Eigen verklaring
Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw
gezondheid. Deze vragen staan op het formulier 'Eigen verklaring met geneeskundig verslag
(75+)'. Een deel vult u zelf in, een ander deel vult een arts in. Een ‘Eigen verklaring’ kunt u
kopen bij het Gemeentehuis of via het internet ( www.cbr.nl ).

Medische keuringen
Als u één of meer vragen met 'ja' heeft beantwoord, moet u naar een arts. Die arts maakt een
aantekening op uw Eigen verklaring. U kunt zelf bepalen welke arts u bezoekt. Uw eigen huisarts
doet dit meestal niet. Dit heeft te maken met de vertrouwensrelatie die u met uw huisarts heeft.

Veranderingen bij het CBR heeft er voor gezorgd dat er nu veel meer werk verricht moet worden. Vroeger was er 1 formulier maar
nu kunnen er soms wel tot 7 formulieren zijn want voor elke medische aandoening is er nu een formulier. Het kan mogelijk zijn
dat door deze formulieren per persoon meer tijd nodig is waardoor de afspraak kan uitlopen.

Meenemen naar de keuring
  • Bril waar mee u auto rijd.
  • Alle papieren voor de medische keuring die u van het CBR terug heeft gekregen na het versturen van het eerste formulier.
  • Heel klein beetje nuchtere ochtend urine, alleen in containertje bij de apotheek verkrijgbaar, geen andere huishoudflesjes, 
 potten, dit kunnen wij niet kwijt bij de ophaaldienst.
  • Uw rijbewijs.
  • Recente medicijnlijst niet ouder dan 14 dagen, ook een lijst halen als u niets gebruikt. (wij moeten controleren of u echt niets
 gebruikt) geen eigen geschreven lijst of doosjes met medicijnen.

Voor keuringen kunt u terecht bij de volgende artsen(praktijken):
Noordwijk
• Atrium dr. E.E.F. Hendriks                                    071-3646433       € 37,50
Rijnsburg (en op afspraak in Noordwijk)
• Medi Partners, Burg. Koomansplein 1, Rijnsburg
(op afspraak : Noordwijk, in Het Trefpunt)             071-5728434 / 06-22947548
Dr. Kamerling                                                     € 27,50 (leden ouderenbond € 22,50)


Verlengen rijbewijs 65+

Het rijbewijs is in principe 10 jaar geldig. Dit ligt bijvoorbeeld anders bij iemand die ouder is dan 65 jaar. Vanaf 75 jaar moet
voor een nieuw rijbewijs altijd een medische keuring worden ondergaan.
van 65 tot 70 jaar
Het rijbewijs wordt afgegeven tot de leeftijd van 75 jaar wordt bereikt. Dus bij verlenging als je 65 jaar bent, wordt het rijbewijs
afgegeven voor 10 jaar (tot 75ste verjaardag). Bij verlenging op 69 jarige leeftijd, wordt het rijbewijs afgegeven voor de duur
van 6 jaar (tot 75ste verjaardag). De procedure voor het verlengen van het rijbewijs blijft zoals het was.
van 70 tot 75 jaar
Verloopt je rijbewijs als je tussen de 70 en 75 jaar bent dan wordt het rijbewijs afgegeven voor maximaal vijf jaar. Verloopt het
rijbewijs als je 74 jaar bent, dan krijg je een rijbewijs voor maximaal 5 jaar. In dat geval mag je dus blijven rijden tot je 79ste
zonder medische keuring.
75 jaar of ouder
Verloopt het rijbewijs als je 75 jaar of ouder bent dan moet je bij het aanvragen van een rijbewijs een Gezondheids Verklaring
(voorheen Eigen Verklaring) invullen en een medische keuring ondergaan. Dit geldt ook als je het rijbewijs eerder aanvraagt dan
dat het rijbewijs verloopt. De keuring is bedoeld om ook ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen.
Soms worden er aan de gezondheidstoestand voorwaarden voor het rijden gesteld, zoals bijvoorbeeld het dragen van een bril
of het rijden met automatische versnelling. Aan de hand van deze Gezondheids Verklaring en de medische keuring wordt bepaald 
of je rijgeschikt bent. Indien je rijgeschikt bent bevonden wordt het rijbewijs verlengd voor maximaal 5 jaar.
Ook al vervallen alle andere rijbewijs categoriën omdat je niet rijgeschikt bent, je behoudt altijd het AM rijbewijs. Hiermee mag
onder andere een brommobiel worden bestuurd.


Procedure van verlengen 75+

• Koop bij de gemeente of via het CBR een Gezondheids Verklaring en het Geneeskundig Verslag.
• Vul de Eigen Verklaring zelf in.
• Laat een medische keuring uitvoeren bij een arts. Huisartsen doen vaak geen keuringen voor eigen patiënten, om te 
voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen (huis)arts en patiënt wordt verstoord. Vraag dus een andere huisarts om 
de keuring te verrichten. Hiervoor is het Geneeskundig verslag nodig.
• Stuur de Eigen verklaring en het Geneeskundig Verslag op naar het CBR.

Het CBR beoordeelt de aanvraag en neemt een beslissing over de verlenging van het rijbewijs. Indien het CBR de aanvraag 
akkoord bevindt, wordt het rijbewijs verlengd voor maximaal 5 jaar.
Soms is aanvullend onderzoek naar uw rijgeschiktheid nodig
• De medisch adviseur van het CBR kan je doorverwijzen naar een medisch specialist
• Er kan ook een rijtest nodig zijn. Je ontvangt dan een uitnodiging hiervoor.
Aan rijbewijs C en D worden hogere medische eisen gesteld dan aan het rijbewijs B.

Begin op tijd
Wij adviseren ruim op tijd te beginnen met de aanvraag voor het verlengen van het rijbewijs. Doordat er een medische keuring
plaats moet vinden, kost de procedure veel tijd. Wanneer het rijbewijs verlopen is tijdens de aanvraag procedure, dan mag
men niet meer rijden tot het ontvangst van het nieuwe rijbewijs. Het CBR streeft ernaar om alle aanvragen van een Verklaring
van geschiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen, met een maximumtermijn van vier maanden. Als het CBR doorverwijst
naar een medisch specialist dan heb je ook daar met lange wachttijden te maken. Hierdoor kan de procedure nog meer tijd in 
beslag nemen.

Wijziging medische situatie
Als bestuurder is ben je zelf verantwoordelijk voor jouw eigen veiligheid, en voor die van anderen. Om te mogen rijden moet men 
daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Twijfel je of je rijgeschikt 
bent, dan is het verstandig een Gezondheisverklaring van het CBR in te vullen. Doe je dit niet en blijk je ongeschikt, dan kan 
dit gevolgen hebben voor onder andere de aansprakelijkheid en de afwikkeling van de schade na een ongeluk.
Bron : ANWB (2019)
 
Untitled 2 Terug naar Homepage
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu